IT Strategie

IT strategie pro Váš business

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nabídnout posluchači celistvý pohled na vytváření firemní IT strategie. IT strategie vytvořená v souladu s podnikovými cíli přináší organizaci optimální podmínky pro dosažení stanovených cílů a je zároveň základním předpokladem pro realizaci podnikové architektury a infrastruktury. Přijetí principů Enterprise Architecture přináší organizaci celou řadu benefitů – komponenty a řešení IT jsou znovupoužitelné, zdokumentované a nákladově optimalizované.

Celý kurz je rozvržen do 5 týdnů. Každý týden proběhne 1 výukový den v rozsahu 8 hodin po 60 minutách. Tento koncept umožní studentům dostatečnou osobní přípravu na další výukový den.

Řešení IT přináší podniku jasně měřitelné benefity. V kurzu je věnována pozornost zejména architektonickému rámci TOGAF, který patří mezi nejznámější frameworky v Enterprise Architecture (EA). Framework využívá k popisu architektury modelovací jazyk ArchiMate, který umožňuje vizualizaci jednotlivých vrstev architektury a dopady architektonických změn.

Dalším z pilířů kurzu je problematika řízení služeb v IT (ITSM). V tomto pojetí je provoz IT vnímán jako služba přinášející hodnotu internímu nebo externímu zákazníkovi. Účastníci kurzu budou seznámeni s nejznámějšími příklady dobré praxe v oblasti ITSM, zejména s normou ISO 20000 a s rámci ITIL, COBIT a FitSM.

V návaznosti na analýzu podnikového prostředí je pozornost věnována rovněž Business analýze. Business Analysis (BA) je vnímána jako prostředek pro provádění změn, které vedou k úspěšnému naplňování podnikové a IT strategie. Prezentovaná témata vychází z rámců BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) a z byznys analýzy dle přístupu organizace BSC Business Analysis. Výstupem BA jsou identifikované změny pojaté jako Business Case, které jsou realizované prostřednictvím projektů v IT. Věnovat se budeme také způsobům měření kvality IT služeb a představíme si metodiku IT Quality Index framework. Kurz provádí posluchače nejznámějšími standardy v oblasti Project Managementu (PM): PRINCE2, PMBOK a PMI.

Každá z hlavních kapitol obsahu kurzu zahrnuje praktické cvičení, práci s příklady, vzory a šablonami. Po absolvování praktických cvičení posluchač kurzu získává draft pro vybudování nebo optimalizaci IT Strategie organizace.

Na kurz lze navázat 3-denními rozšiřujícími kurzy s možností mezinárodní certifikace:

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Tento kurz nemá aktuálně vypsán termín 68 800 Kč
83 248 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

40 vyučovacích hodin v 5 dnech

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Znalost potřeb organizace.

Pomůcky pro účastníka

Navazující kurzy

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.