Výběr z nabídky

Požadavky systému řízení bezpečnosti informací dle Kybernetického zákona

Cíl kurzu

Kurz Požadavky systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle Kybernetického zákona si klade za cíl seznámit zájemce s povinnostmi vyplývajícími z „kybernetického zákona“ a prováděcích předpisů. Účastníci kurzu získají přehled o všech požadavcích zákona, které se vztahují na definované povinné osoby, ať se jedná o oblast státní správy nebo komerční sféru, organizace poskytující služby elektronických komunikací, zajišťující významné sítě, spravující informační či komunikační systémy kritické informační infrastruktury, nebo významné informační systémy. Dále budou účastníci seznámeni s požadavky na zavedení organizačních a technických opatření obsažených ve vyhlášce o kybernetické bezpečnosti a s příklady, jak tyto požadavky prakticky naplnit. Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří nesou odpovědnost za bezpečnost informací na své úrovni řízení a kteří se podílejí na systému řízení bezpečnosti v organizaci. Školení probíhají standardně v češtině. Osnova kurzu vychází z požadavků specifikovaných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími vyhláškami č. 315/2014 Sb., nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Tento kurz nemá aktuálně vypsán termín 4 800 Kč
5 808 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

8 vyučovacích hodin v 1 dnu

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Základní orientace v informačních a komunikačních technologiích, základní bezpečnostní povědomí.

Pomůcky pro účastníka

Navazující kurzy

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.