Procesní specialista

IT strategie pro Váš business

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nabídnout posluchači celistvý pohled na vytváření firemní IT strategie. IT strategie vytvořená v souladu s podnikovými cíli přináší organizaci optimální podmínky pro dosažení stanovených cílů a je zároveň základním předpokladem pro realizaci podnikové architektury a infrastruktury. Přijetí principů Enterprise Architecture přináší organizaci celou řadu benefitů – komponenty a řešení IT jsou znovupoužitelné, zdokumentované a nákladově optimalizované.

Celý kurz je rozvržen do 5 týdnů. Každý týden proběhne 1 výukový den v rozsahu 8 hodin po 60 minutách. Tento koncept umožní studentům dostatečnou osobní přípravu na další výukový den.

Řešení IT přináší podniku jasně měřitelné benefity. V kurzu je věnována pozornost zejména architektonickému rámci TOGAF, který patří mezi nejznámější frameworky v Enterprise Architecture (EA). Framework využívá k popisu architektury modelovací jazyk ArchiMate, který umožňuje vizualizaci jednotlivých vrstev architektury a dopady architektonických změn.

Dalším z pilířů kurzu je problematika řízení služeb v IT (ITSM). V tomto pojetí je provoz IT vnímán jako služba přinášející hodnotu internímu nebo externímu zákazníkovi. Účastníci kurzu budou seznámeni s nejznámějšími příklady dobré praxe v oblasti ITSM, zejména s normou ISO 20000 a s rámci ITIL, COBIT a FitSM.

V návaznosti na analýzu podnikového prostředí je pozornost věnována rovněž Business analýze. Business Analysis (BA) je vnímána jako prostředek pro provádění změn, které vedou k úspěšnému naplňování podnikové a IT strategie. Prezentovaná témata vychází z rámců BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) a z byznys analýzy dle přístupu organizace BSC Business Analysis. Výstupem BA jsou identifikované změny pojaté jako Business Case, které jsou realizované prostřednictvím projektů v IT. Věnovat se budeme také způsobům měření kvality IT služeb a představíme si metodiku IT Quality Index framework. Kurz provádí posluchače nejznámějšími standardy v oblasti Project Managementu (PM): PRINCE2, PMBOK a PMI.

Každá z hlavních kapitol obsahu kurzu zahrnuje praktické cvičení, práci s příklady, vzory a šablonami. Po absolvování praktických cvičení posluchač kurzu získává draft pro vybudování nebo optimalizaci IT Strategie organizace.

Na kurz lze navázat 3-denními rozšiřujícími kurzy s možností mezinárodní certifikace:

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Zlín 0722004 24.2 - 24.3.2022 - jen čtvrtky
8:30 - 17:00
69 800 Kč
84 458 Kč
Ostrava 0122006 23.3 - 20.4.2022 - jen středy
8:30 - 17:00
69 800 Kč
84 458 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

40 vyučovacích hodin v 5 dnech

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Znalost potřeb organizace.

Pomůcky pro účastníka

Navazující kurzy

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.