IT manažer

Time management a pravidla osobní efektivity

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními přístupy a metodami pro efektivní organizaci práce a správu úkolů v reálném čase. Schopnost identifikovat priority, společně s principy sebeřízení, osobní produktivity a s adekvátním delegováním, může výrazným způsobem ovlivnit výkonnost nejen jednotlivce, ale celého pracovního týmu. Dílčím cílem kurzu je demonstrovat a prakticky si osvojit vybrané nástroje pro time management (řízení úkolů, projektů, termínů, správa a sdílení poznámek, apod.). Nedílnou součástí kurzu je celá řada osobnostních testů, které posluchačům usnadňují identifikovat slabá místa a nedostatky, které je limitují v efektivním řízení času. Kurz je vhodný pro pracovníky na všech úrovních řízení, ale také pro odborné pracovníky, obchodníky a všechny, kteří potřebují efektivně plánovat a využívat svůj čas a rozvíjet svůj tým. Absolvent kurzu bude schopen správně stanovovat priority, efektivně plánovat v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu s využitím vhodných nástrojů.

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Tento kurz nemá aktuálně vypsán termín 3 900 Kč
4 719 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

8 vyučovacích hodin v 1 dnu

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Žádné.

Pomůcky pro účastníka

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.