IT manažer

Procesní řízení

Cíl kurzu


Kurz „Procesní řízení“ je třetím kurzem po kurzech „Procesní modelování – základní kurz: Jazyk BPMN“ a „Procesní modelování v komerčním/veřejném sektoru“. Jeho účelem je seznámit účastníky s konceptem procesního řízení a poskytnout návody, jak procesní řízení v organizaci zavést.
Procesní řízení je manažerský přístup, který má za cíl řídit organizaci na základě procesů, které v ní probíhají. Tyto procesy neustále zlepšovat a cílit výstup na požadavky zákazníka a snažit se tak zajistit jeho maximální spokojenost. Přístup přes procesní řízení přináší např.:


Kurzy obsahují teoretickou i praktickou část. Teoretická část je školena formou prezentace, kde účastníci získají potřebné znalosti. Následuje praktická část, která je provedena formou facilitovaného workshopu a účastníci vytvoří příklady reálných výstupů. Čtvrtou částí je simulace procesů v softwaru Visual Paradigm, dále zanášení potřebných dat do procesního modelu a vytváření reportů z těchto dat. Kurz se nevěnuje modelování procesů, to je předmětem předchozích kurzů.
Cílem školení je porozumět pojmu procesní řízení, získat potřebné znalosti a obecné návody pro jeho zavedení. Naučit se využívat pro tyto účely modelovací SW Visual Paradigm.
Kurz je vhodný pro pracovníky z komerčního i veřejného sektoru. Je určen pro pracovníky, kteří se budou přímo podílet na zavádění procesního řízení.

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Tento kurz nemá aktuálně vypsán termín 27 000 Kč
32 670 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

24 vyučovacích hodin ve 4 dnech

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Procesní modelování. Účastníci by měli umět prakticky provést základní procesní analýzu ve stavu AS-IS.

Pomůcky pro účastníka

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.