IT manažer

Procesní řízení

Cíl kurzu


Kurz „Procesní řízení“ je třetím kurzem po kurzech „Procesní modelování – základní kurz: Jazyk BPMN“ a „Procesní modelování v komerčním/veřejném sektoru“. Jeho účelem je seznámit účastníky s konceptem procesního řízení a poskytnout návody, jak procesní řízení v organizaci zavést.
Procesní řízení je manažerský přístup, který má za cíl řídit organizaci na základě procesů, které v ní probíhají. Tyto procesy neustále zlepšovat a cílit výstup na požadavky zákazníka a snažit se tak zajistit jeho maximální spokojenost. Přístup přes procesní řízení přináší např.:


Kurzy obsahují teoretickou i praktickou část. Teoretická část je školena formou prezentace, kde účastníci získají potřebné znalosti. Následuje praktická část, která je provedena formou facilitovaného workshopu a účastníci vytvoří příklady reálných výstupů. Čtvrtou částí je simulace procesů v softwaru Visual Paradigm, dále zanášení potřebných dat do procesního modelu a vytváření reportů z těchto dat. Kurz se nevěnuje modelování procesů, to je předmětem předchozích kurzů.
Cílem školení je porozumět pojmu procesní řízení, získat potřebné znalosti a obecné návody pro jeho zavedení. Naučit se využívat pro tyto účely modelovací SW Visual Paradigm.
Kurz je vhodný pro pracovníky z komerčního i veřejného sektoru. Je určen pro pracovníky, kteří se budou přímo podílet na zavádění procesního řízení.

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Ostrava 0120052 27. - 30.4.2020
9:00 - 14:00
27 000 Kč
32 670 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

24 vyučovacích hodin ve 4 dnech

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Procesní modelování. Účastníci by měli umět prakticky provést základní procesní analýzu ve stavu AS-IS.

Pomůcky pro účastníka

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.