IT manažer

Marketing transformace IT

Cíl kurzu


Cílem kurzu je se seznámit posluchače s metodikou architektonického rámce Marketing transformace IT a s jeho použitím při implementaci rozsáhlých IT projektů v organizaci.

Rozsáhlé změny v IT ekosystémech a technologiích vyžadují komplexní a celistvý pohled na dopady provedených změn nejen v samotné organizaci, ale také u jejich externích partnerů. Iniciace změny, stanovení očekávaných přínosů a cílů projektu, formulování zadání projektu pro IT pracovníky je v prvé řadě v kompetenci vrcholového managementu organizace. Správně formulovaný záměr zahrnuje komunikační strategie, vzdělávací a podpůrné programy pro všechny projektem dotčené skupiny uživatelů a umožňuje efektivní řízení změny nejen v jejím počátku, ale v celém životním cyklu nasazované technologie.

Obsah kurzu mapuje životní cyklus změny či transformace IT služby v organizaci a předkládá detailní postup a návod, jak plánovanou změnu komunikovat v organizaci a jak připravit podpůrné systémy pro koncové uživatele IT produktu nebo služby. Součástí kurzu je demonstrace řady analytických technik a metod, seznámení s jejich využitím v procesu změnového řízení a praktické ukázky aplikace výsledku těchto šetření do praxe v řízení změn.

Kurz je vhodný pro zejména pro vedoucí pracovní organizace, řídící pracovníky v IT, manažery změnového řízení, implementační týmy, projektové manažery, marketingové pracovníky a mediátory změn.

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Tento kurz nemá aktuálně vypsán termín 42 600 Kč
51 546 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

24 vyučovacích hodin ve 3 dnech

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Znalost potřeb organizace.

Pomůcky pro účastníka

Navazující kurzy

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.