IT manažer

IT strategie pro Váš Business

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nabídnout posluchači celistvý pohled na vytváření firemní IT strategie. IT strategie vytvořená v souladu s podnikovými cíli přináší organizaci optimální podmínky pro dosažení stanovených cílů a je zároveň základním předpokladem pro realizaci podnikové architektury a infrastruktury. Přijetí principů Enterprise Architecture přináší organizaci celou řadu benefitů – komponenty a řešení IT jsou znovupoužitelné, zdokumentované a nákladově optimalizované.

Řešení IT přináší podniku jasně měřitelné benefity. V kurzu je věnována pozornost zejména architektonickému rámci TOGAF, který patří mezi nejznámější frameworky v Enterprise Architecture (EA). Framework využívá k popisu architektury modelovací jazyk ArchiMate, který umožňuje vizualizaci jednotlivých vrstev architektury a dopady architektonických změn. Dalším z pilířů kurzu je problematika řízení služeb v IT (ITSM). V tomto pojetí je provoz IT vnímán jako služba přinášející hodnotu internímu nebo externímu zákazníkovi. Účastníci kurzu budou seznámeni s nejznámějšími příklady dobré praxe v oblasti ITSM, zejména s normou ISO 20000 a s rámci ITIL, COBIT a FitSM. V návaznosti na analýzu podnikového prostředí je pozornost věnována rovněž Business analýze. Business Analysis (BA) je vnímána jako prostředek pro provádění změn, které vedou k úspěšnému naplňování podnikové a IT strategie. Prezentovaná témata vychází z rámců BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) a z byznys analýzy dle přístupu organizace BSC Business Analysis. Výstupem BA jsou identifikované změny pojaté jako Business Case, které jsou realizované prostřednictvím projektů v IT. Kurz provádí posluchače nejznámějšími standardy v oblasti Project Managementu (PM): PRINCE2, PMBOK a PMI. Každá z hlavních kapitol obsahu kurzu zahrnuje praktické cvičení, práci s příklady, vzory a šablonami. Po absolvování praktických cvičení posluchač kurzu získává draft pro vybudování nebo optimalizaci IT Strategie organizace. Na kurz lze navázat 3denními rozšiřujícími kurzy s možností mezinárodní certifikace: • TOGAF 9 • ITIL v3 Foundation • Foundation Certificate in Business Analysis • PRINCE2 Foundation

Místo konání, termíny a ceny

Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava
Místo konáníČíslo termínuTermín
Čas
Kurzovné
bez DPH
včetně DPH
PoznámkaPřidat do košíku
Ostrava 0119002 31.1 - 28.2.2019
8:30 - 17:00
68 800 Kč
83 248 Kč
Zlín 0719001 7.3 - 4.4.2019
8:30 - 17:00
68 800 Kč
83 248 Kč
Mám zájem, ale nenašel jsem vhodné místo konání nebo termín

Délka kurzu

40 vyučovacích hodin v 5 dnech

Obsah kurzu

Výchozí znalosti

Znalost potřeb organizace.

Pomůcky pro účastníka

Navazující kurzy

AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.