Výběr z nabídky
MicrosoftPartnerLogo VueLogo ITQILogo

Školicí středisko AUTOCONT

Aktuality

Vytvořte si novou IT strategii pro Váš business

Cílem nového kurzu IT strategie pro Váš business je nabídnout posluchači komplexní pohled na vytváření firemní IT strategie a osvojit si techniky a metody pro její vybudování nebo optimalizaci.

Datum změny: 19.02.2019

Kurzy Windows Server 2016 ve Zlíně

Dva certifikované kurzy zaměřené na Windows Server 2016 můžete absolvovat také v nové počítačové učebně ve Zlíně.

MOC 20741 - Windows Server 2016 – sítě – kurz pokrývá problematiku síťových služeb. Plánování a nasazení protokolu IP, služby DHCP, DNS, IPAM, VPN, DirectAccess, DFS a pokročilé síťové funkce Hyper-V. Kurz ve Zlíně se uskuteční v termínu 8. - 12. 4. 2019.

MOC 20742 - Windows Server 2016 - Active Directory – kurz je zaměřen na nasazení, konfiguraci a správu Active Directory Domain Services (dále jen AD DS) a zásady skupinových politik. Dále se zabývá nasazením dalších rolí Active Directory jako AD FS, AD CS a AD RMS a implementací synchronizace AD DS do Azure. Kurz ve Zlíně se uskuteční v termínu 20. - 24. 5. 2019.

Datum změny: 07.03.2019

Time management a pravidla osobní efektivity

Kurz seznamuje posluchače se základními přístupy a metodami pro efektivní organizaci práce a správu úkolů v reálném čase. Zabývá se jak tématy osobní produktivity tak také vedením a řízením celých týmů. Probírány budou různé metody a techniky, např. GTD, SMART, Eisenhowerův princip, Myšlenkové mapy. Součástí školení je navíc také praktické využívání aplikací pro oblast time managementu (Outlook, OneNote, Wunderlist, Microsoft To-Do, další aplikace Drug pro Gmail, Evernote, Google Keep, Trello, Asana, Slack, ManicTime, Clockwork Tomato). Kurz proběhne v Ostravě v termínu 17. - 18. 4. 2019. Více info...

Datum změny: 18.03.2019
AutoCont stránky používají cookies. Pokračováním dále souhlasíte s použitím cookies.